Betong

Pussing av mur er en ganske enkel jobb, men man må kunne det for å oppnå et bra resultat. Overflaten kan lett bli skjev og bulkete dersom jobben utføres på feil vis. Stenumgård Bygg AS utfører pussing av mur med en erfaren hånd, og du får dermed et optimalt resultat.

Stenumgård Bygg AS støper og leverer både grunnmurer, ringmurer og Lecamurer. Ny grunnmur til ditt hus? Dette er ikke et problem. En god grunnmur som ikke slipper inn fukt, er viktig for hele huset. Spør oss om ny grunnmur i dag.

Nytt kjellergulv eller garasjegulv? Stenumgård Bygg AS støper alle typer betonggulv.