Falken – Tverrådalsvegen 33

Falken er en hyttemodell fra Hiba Hus som vi leverer hytter og hus for i hele Oppland og Hamar i Hedmark.
Hytta ble ferdigstilt til sommeren 2018.