BÆREKRAFT

Vi har alle et ansvar for å bidra der vi kan til en bedre verden for alle i dagens samfunn, og til de neste generasjoner. Stenumgård Bygg tar sitt ansvar ved å ha tydelige mål, basert på FN’s bærekraftsmål, som implementeres i våre prosjekter og produksjon.

 

God helse

God helse er et viktig ledd i bærekraft. Vi er opptatt av god helse og å ta vare på våre ansatte. Dette gjør vi gjennom aktivt HMS-arbeid i produksjon, på byggeplass og kontor.

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser sørger for at vi og alle våre leverandører jobber aktivt for anstendige arbeidsforhold og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi legger stolthet i å benytte oss av lokale leverandører/produsenter i utstrakt grad. Alle trevarer vi bruker som standard er fra norske skoger, og alt annet bygge- og festemateriell kjøpes av lokale leverandører. Det samme gjør vi med alt verktøy.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Det globale materielle fotavtrykket har økt med 70% i perioden 2000-2017 (kilde: FN’s bærekraftsmål). Vi ønsker å avsette et minst mulig avtrykk ved å resirkulere/kildesortere avfall og gjenbruke materialer.

 

Stoppe klimaendringer

Gjennom å benytte oss av lokale leverandører begrenser vi frakt-utslipp. I tillegg produserer vi elementer til hyttene våre lokalt, slik at utslippet også her blir begrenset.